Červenec 2008

Stela

3. července 2008 v 13:02 Naše koně
Majitel: Jiří Pospíšil
Matka: Sandy
Otec: Charlie
Datum narození: 18.7.2005

Longmona A1/1

3. července 2008 v 12:52 Bývalé koně
LONGMONA
Otec: Dara Monarch (GB)
Matka: Long Sox (IRE)
Majitel: Petra Chelíková
Datum narození: 17. 1. 1995
Longi je bývalá dostihačka, která přišla na svět v hřebčíně Napajedla. Účastnila se několika dostihových tréninků a pár dostihů převážně na Slovenku.
Poté co se jí zhoršovali výsledky se stala chovnou kobylkou, měla již 6 hříbat.
Byla prodána panu Miroslavovi Kantkovi do Křižanovic. V roce 2005 panu Aloisovi Obdržálkovi, od kterého jsem si ho koupila já.

Ceník naší stáje

3. července 2008 v 10:51 Ceník
Jízdy na koních
vyjížďka v kroku 100 Kč / 1 hod
vyjížďka klusem, cvalem 150 - 250 Kč / 1 hod
výuka na jízdárně 200 Kč / 45 min
výuka na lonži 100 Kč / 30 min
jízda s voděním 100 Kč / 30 min
zapůjčení přilby 30 Kč

Členské příspěvky
všichni 200 Kč / měs

Ustájení koně
pastevní s přístřeškem 2500 Kč / měs

Pronájem koně
poloviční - 20 hod. měsíčně 1500 Kč / měs

Pronájem pískové jízdárny
cca 200 kč / hod - záleží na počtu koní a na dohotě

Výcvik

3. července 2008 v 10:51 | Peťa |  Výcvik + vyjížďky
VYJÍŽĎKY
Pro začátečníky a malé děti - procházky po okolí s vodičem.
Pro pokročilejší - vyjížďky se zkušeným doprovodem organizované podle schopností jezdců (krok, klus, cval). Pro pokročilé nabízíme vícehodinové vyjížďky.
VÝCVIK
Jízdárna - výuka základů jízdy na jízdárně podle individuálních zkušeností jezdců (krok, klus, cval)

Ustájení

3. července 2008 v 10:48 Ustájení
Naše ustájení zahrnuje:

●pastevní ustájení s přístřeškem
●krmení 2 x denně
●podestýlka kombinace pilin a slámy
●denní čištění kopyt
●výběhy
●k dispozici písková jízdárna
●sedlovna
●uzamykatelná skříňka
●Veterinární a podkovářské úkony, očkování, speciální doplňkovou stravu (např. vitamíny) a další nadstandardní péči si majitel hradí sám.

Kontakty

3. července 2008 v 10:47 | Peťa |  Kontakt
Hlavní kontakt:


Jiří Pospíšil
Nová 449
Letonice 683 35
Tel.: 603 219 663


Další kontakty:

Marek Chelík
Bučovská 306
Letonice 683 35
Email: setrnet@seznam.cz

Úvod

3. července 2008 v 10:18 | Eliška
Kůň není jen věc. Je to živá, neustále pulzující duše, která ke svému bytí nepotřebuje jen základní životní potřeby, ale mnohem víc potřebuje volnost, lásku a porozumění.
Kůň symbolizuje volnost, krásu, půvab, dokonalou strukturu života. Ten kdo se dokonale vcítí do duše koně, ví co může a co ne. Rychlostí se mu nevyrovná žádný člověk, ale rozumem ano.
Jejich krása se dá přirovnat k pálícímu slunci, které pro nás vytrvale svítí den co den. Kůň se vždy snaží udělat své pány šťastné a nikdy nemá na mysli zlo. Všechno, co kůň dělá, má příčinu.
Proč pohazuje hlavou? Možná přikyvuje a možná ho jen něco trápí nebo bolí. Proč vždy radostně řehtá, když přijdu jako přítel, nebo se bázlivě schovává v koutě stáje? Na tyto věci existuje jediná odpověď. A to skutečnost, že kůň je živá bytost. Jeho myšlení je často nad naše síly, ale ti, co se podívají do hlubokých koňských očí, ti, co se snaží pochopit koně a jeho vlastnosti, ti mohou vidět celou jednoduchou krásu jeho života, kterou není nic jiného než láska, stejně k lidem jako ke koním.
Jen ten, kdo rozumí řeči těla svého koně a ten, kdo jako jezdec vystupuje pokojně a rozhodně, může ve svém koni najít partnera ochotného podat dobrý výkon.

1. schůze

3. července 2008 v 9:24 Fotky

První schůze

3. července 2008 v 9:20 Jak se rozvijíme
Dne 22. února 2007 proběhla první informační schůzka ohledně založení občanského sdružení Procyon.
Sídlem sdružení je adresa: Nová 449 Letonice 683 35.
Sdružení bylo založeno za účelem poskytování obecně prospěšných činností k rozvoji občanské společnosti a ochraně přírody a krajiny.
Dnešním dnem byla jmenována členská rada:
Předseda: Jiří Pospíšil
Člen rady: Karel Šmedek
Člen rady: Daniela Pospíšilová
na další členské schůzce se bude hovořit o dalších možným členech.
Cíle sdružení jsou:
 • Vedení členů k dodržování etických, estetických a morálních pravidel
 • Participace dětí a mládeže na rozvojových aktivitách v obci a okolí
 • Organizování volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých vč. Zdravotně postižených dětí a jejich rodičů
 • Hipoterapie, canisterapie
 • Pořádání kulturních a sportovních akcí
 • Obnova a udržování lidových tradic včetně ochrany památek, kulturních hodnot a krajinného rázu
 • Výchova občanů ke spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí - ochrana přírody a krajiny
 • Budování, provozování a údržba zařízení a vybavení potřebných pro náplň činnosti
 • A jiné
Formy činnosti:
Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti volnočasových aktivit mnládežem společenského a kulturního života na venkově, ochrany životního prostředí. Zéjmena:
 • Praktická činnost členů ve spolupráci s obcím dotyčnými orgány a ostatními subjekty
 • Organizace konferencí, besed, stáží a seminářů
 • Aktivní účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány
 • Provozování volnočasového a reálu jakožto střediska výchovy a osvěty
Členství ve sdružení:
 • Členem sdružení se může stát fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení
 • Členství vzniká schválením přihlášky výkonnou radou
 • Členství zaniká na základě vlastní žádosti člena nebo zrušením členství na základě rozhodnutí výkonné rady
 • Člen má právo:
  • Účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
  • Účastnit se schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen
  • Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
  • A jiné
  • Člen má povinnost:
 • Dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly sdružení
 • Platit členské příspěvky

Orgány sdružení:
 • Členská schůze
 • Výkonná rada a předseda sdružení
 • Revizor sdružení
 • Kancelář sdružení
Hovořilo se zde o projektové dokumentaci, ke stavbě koňské stanice, která by měla být dokončena do 5 let. Postupně se budou budovat ohrady pro koně, kolbiště, jízdárna, horolezecká věž s dětskými prolézačkami, stáje pro koně s potřebnými prostory pro bezchybný a bezpečný chod celé koňské stanice.